PEDIGREE VN
Tìm kiếm
Xử lý các vấn đề

Ngăn chó cưng đi lạc

Stop your dog straying away from home

Đối với loài chó, thế giới là một nơi vô cùng thú vị mà chúng luôn muốn được khám phá, đôi khi khao khát khám phá của chúng lớn đến nỗi chúng tự đi khỏi nhà. Vậy bạn có thể làm gì để ngăn chó cưng đi khỏi nhà?

Bạn có thể giữ cho chó vui vẻ và ngăn chó chạy khỏi nhà bằng cách cùng chúng đi dạo khám phá thế giới. Bạn có thể giúp chó cưng bận rộn bằng cách huấn luyện chó cưng làm điều gì đó mới mẻ. (Hãy xem các video Huấn luyện của chúng tôi để lấy cảm hứng.) Và bạn cũng có thể ôn luyện lệnh “quay về” là một mệnh lệnh vốn rất quan trọng.

Phiếu đăng ký miễn phí

Nhấp vào bên dưới và đăng ký để nhận phiếu giảm giá miễn phí

Nhận phiếu thưởng
popup bg
Pedigree imagery
Nơi mua

Tìm nhà cung cấp PEDIGREE®